Research


Chrono-Chem is ook in staat om diverse onderzoeken uit te voeren voor het MKB. We beschikken over kennis en data om een literatuuronderzoek te verrichten en deze praktisch te toetsen d.m.v. de ons beschikbare apparatuur en middelen. Hierbij horen ook diverse materiaalonderzoeken.

Pic 1