Chrono-chem


Chrono-Chem is een bedrijf dat zich richt op het geven van adviezen aan het MKB die te kampen hebben met vraagstukken van chemische aard. Hierbij kan men denken aan advies die betrekking heeft tot (materiaal)onderzoek, maar ook omtrent procesoptimalisatie en diverse analyses.

Chrono-Chem bestaat uit een aantal Young Professionals die ondersteund worden door deskundige academici. Als team willen we ons profileren als specialist in deskundig advies verlening, met name op het gebied van chemie en bedrijfsprocessen o.a. gericht op duurzaam ondernemen, voor het MKB in de chemische sector in Overijssel.’

Pic 1